Σήμα σειράς εκδόσεων για τον Ίψεν

Σήμα σειράς εκδόσεων για τον Ίψεν, στην Ελλάδα.
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ: