Λογότυπος - σήμα ιστοχώρου για τουριστικές δραστηριότητες στην Ελλάδα

Σχεδιασμός σήματος - λογοτύπου ιστοχώρου για τουριστικές δραστηριότητες στην Ελλάδα.