Το Σεληνοεαρινό ημερολόγιο έκανε το πρώτο του βήμα την πρώτη μέρα της Άνοιξης του 2015 του Γρηγοριανού ημερολογίου. Με την Νέα Σελήνη να προκαλεί ηλιακή έκλειψη, λίγες ώρες πριν να μπει η Άνοιξη...

Είναι Κυκλικό, όπως ο ατέρμων Χρόνος, είναι Φυσικό, προσανατολισμένο σε ηλιοστάσια και ισημερίες, είναι ηλιακό και σεληνιακό, όπως πρέπει σε κάθε γήινο ημερολόγιο. Περιγράφει ένα γήινο -ηλιακό- Έτος.

Προβάλλει την ουράνια αρμονία που προκύπτει -ιδωμένη από κάποια νοητή γωνία- από την κίνηση της Γης γύρω απ' τον Ήλιο και από αυτή της Σελήνης γύρω από τη Γη. Ο Ήλιος είναι στο κέντρο και ο θεατής τον κοιτά νοητά να απομακρύνεται ευθεία εμπρός, ηγούμενος της Γης και της Σελήνης...

Η ετήσια περιφορά της Γης διαγράφεται δεξιόστροφα με αρχή την εαρινή ισημερία, την αρχή της Άνοιξης στο Βόρειο ημισφαίριο.

Την τροχιά της Γης, (ελικοειδή στον χώρο, που προβάλλεται ως κυκλική στις δύο διαστάσεις), ακολουθεί η Σελήνη που δεσμευμένη γύρω από τη Γη, διανύει στον χώρο μια ημιτονοειδή καμπύλη παρόμοια με αυτή που απεικονίζεται στο ημερολόγιο.

Το "σπάσιμο" της συνέχειας στην τροχιά της Σελήνης εμφανίζεται στην τομή του χρόνου που ορίζεται ως αρχή/τέλος αυτού του ημερολογίου, γιατί σε ένα ηλιακό έτος δεν χωρά ακέραιος αριθμός σεληνιακών μηνών...

Κάθε κύκλος μία συγκυρία Ήλιου, Γης και Σελήνης. Κάθε Έτος μία φευγαλέα εικόνα. Μια Ώρα του ουρανού!