Με το όρο Εταιρικά Έντυπα εδώ αναφέρονται αυτά που σχεδιάζονται ως πρώτες εφαρμογές του λογοτύπου και κατά παράδοση* αποτελούν τα κύρια έντυπα της Εταιρικής Ταυτότητας. Πρόκειται για το «πρόσωπο» μιας επιχείρησης και είναι τα πιο απαραίτητα στην καθημερινή επικοινωνία με συνεργάτες ή με υφιστάμενους αλλά και δυνητικούς πελάτες.

Για τις ανάγκες του ιστοχώρου έχουν συγκεντρωθεί εδώ παραδείγματα εργασιών από:

  • επαγγελματικές - εταιρικές κάρτες,
  • επιστολόχαρτα,
  • φακέλους,
  • παραστατικά (τιμολόγιο, απόδειξη κ.λπ.),
  • μπλοκ σημειώσεων, παραγγελιών
  • ευχαριστήριες / ευχετήριες κάρτες

Μπροσούρες, Κατάλογοι και Προσκλήσεις παρουσιάζονται ξεχωριστά αφού δεν είναι οπωσδήποτε εταιρικά έντυπα.

Αυτόνομα επίσης έχουν καταχωρηθεί δείγματα εργασιών από φόλντερ, παρ’ ότι ανήκουν δικαιωματικά στα εταιρικά έντυπα.

* Κατά παράδοση όλα τα παραπάνω είναι έντυπα. Όμως πλέον έχουν αντικατασταθεί σε μεγάλο βαθμό από τη ψηφιακή τους μορφή που βέβαια απαιτεί την ίδια μέριμνα για τον σχεδιασμό τους. Αυτό που φαίνεται να αντέχει περισσότερο από τα παραπάνω είναι το ταπεινότερο των εντύπων: η Επαγγελματική κάρτα!