Βλέπουμε επιγραφές κάθε μέρα· είναι ένα ουσιαστικό κομμάτι των οπτικών μας εντυπώσεων. Σε εξωτερικούς όσο και εσωτερικούς χώρους επιγραφές υπάρχουν παντού!

Οι επιγραφές εξυπηρετούν διάφορους σκοπούς:

  • Την απόδοση κύρους και ταυτότητας. Η επιγραφή ενός χώρου μπορεί να φέρει αναγνώριση σε μια επιχείρηση.
  • Την διαφήμιση για την προσέλκυση πελατών. Τα πανό και ψηφιακά μέσα (τόσο εντός όσο και εκτός) έχουν μπει για τα καλά στο παιχνίδι.
  • Την παροχή οδηγιών ή πληροφοριών. Η κατευθυντήρια σήμανση είναι απαραίτητη για τεράστιες εγκαταστάσεις, όπως εμπορικά κέντρα, νοσοκομεία ενώ μπορεί επίσης να είναι χρήσιμη σε υπαίθριες εκδηλώσεις μεγάλης κλίμακας.
  • Επισημάνσεις ασφάλειας. Μπορούν να βρεθούν σε εργοτάξια, σχολεία, μεταφορικά μέσα κ.λπ..
  • Βελτίωση εμφάνισης. Μερικές φορές μια επιγραφή (π.χ. ένα banner) μπορεί να χρησιμοποιηθεί απλά για να βελτιώσει τη συνολική εμφάνιση ενός χώρου.