Ανεξάρτητα από το αν αποφασίσετε να δημιουργήσετε μόνοι σας τον ιστοχώρο σας ή απευθυνθείτε σε επαγγελματία, για να σχεδιαστεί, να υλοποιηθεί και να λειτουργήσει αποτελεσματικά, θα πρέπει:

  • να έχετε ξεκαθαρίσει το σκοπό και τους στόχους της δημιουργίας
  • να συλλέξετε το όποιο υλικό έχετε, κείμενα, γραφικά, εικόνες, έγγραφα, video ή αν δεν υπάρχει τίποτε ακόμη γιατί πρόκειται για νέο εγχείρημα, να δημιουργήσετε ένα έστω μικρό κείμενο που θα περιγράφει τη δραστηριότητα ή το προϊόν σας.

Παράλληλα -αν το αντικείμενό σας δεν είναι τελείως πρωτότυπο- θα μπορούσατε να συγκεντρώσετε κάποιους συνδέσμους (links) από ιστοσελίδες με παρόμοιο αντικείμενο και να τις συνοδεύσετε με σχόλια  (ομοιότητες και διαφορές σε σχέση με αυτό που εσείς κάνετε, τι από αυτά σας αρέσει και τι σας απωθεί κ.ο.κ.)

Από την μελέτη των παραπάνω και από τα οικονομικά πλαίσια θα προκύψουν οι αποφάσεις για την υλοποίηση του έργου.

Ο σχεδιασμός του ιστοτόπου μπορεί:

  • να είναι πρωτότυπος ή
  • να βασιστεί σε κάποιο πρότυπο (template) από τα χιλιάδες που είναι διαθέσιμα.

Η ανάπτυξη του ιστοτόπου μπορεί:

  • να γίνει με χρήση κάποιου Συστήματος Διαχείρισης Περιεχομένου (Content Management System όπως Word Press, Joomla κ.λπ.) ή
  • να χρειάζεται να γραφεί εξ αρχής κώδικας για την διαχείριση και τις λειτουργίες του.

Σε κάθε περίπτωση τα minimum ζητούμενα από έναν σύγχρονο ιστοχώρο είναι:

  • να έχει ποιοτικό περιεχόμενο, πρωτότυπο και κατατοπιστικό
  • να είναι άνετα πλοηγήσιμος και πλήρως λειτουργικός σε όλες τις συσκευές (responsive)
  • να έχει καλή κατάταξη στις μηχανές αναζήτησης (καλοδουλεμένο SEO – Search Engine Optimizartion)
  • να είναι δυναμικός, ώστε να ανανεώνεται εύκολα το περιεχόμενο (και να μπορεί να επεξεργάζεται από ανθρώπους που δεν έχουν σχέση με την κατασκευή του).