Από τον 15ο αιώνα με την εφεύρεση της τυπογραφίας, μέχρι σήμερα, τα έντυπα είναι ο βασικός φορέας της γνώσης και πάσης φύσης πληροφοριών. Παρ’ ότι δε το διαδίκτυο έχει διευκολύνει κατά πολύ την πρόσβαση στη πληροφορία και τη γνώση, το έντυπο δεν θα χαθεί ποτέ. Δεν θα χαθεί γιατί ένα έντυπο μπορεί να έχει μοναδικό χαρακτήρα. Απαρτίζεται από στοιχεία που δεν μπορούν να αναπαραχθούν σε μια οθόνη. Στοιχεία που αποδίδουν το περιεχόμενο με τρόπους που δεν επιτρέπει η οποιαδήποτε οθόνη και που συντελούν στο να κάνουν ένα ανάγνωσμα απολαυστικό.

Δουλειά μας είναι να δώσουμε σε κάθε έντυπο τα χαρακτηριστικά που θα το κάνουν ενδιαφέρον και ελκυστικό. Να πάρουμε την ευθύνη να αναδείξουμε το ξεχωριστό και να του δώσουμε την ευκαιρία μιας δεύτερης ματιάς. Να δώσουμε στο έντυπο λόγο να υπάρχει.

Αφήνουμε λοιπόν στο διαδίκτυο να κερδίσει το μερίδιό του -που άλλωστε συνεχώς αυξάνεται- και στα έντυπα τον παραδοσιακό τους ρόλο· όχι μόνο στην γνώση και την πληροφορία αλλά και στις καρδιές μας!