Οι διαφημίσεις σε περιοδικά και εφημερίδες παραμένουν από τα σημαντικότερα μέσα προβολής προϊόντων και επιχειρήσεων. Με την εξέλιξη δε της ποιότητας των εκτυπώσεων μπορούν να μεταφέρουν σε πολύ ικανοποιητικό βαθμό ελκυστικές εικόνες προς τον αναγνώστη. Ένα έξυπνο ή απλά και σωστά παρουσιασμένο μήνυμα με την κατάλληλο σχεδιασμό εξακολουθεί να λειτουργεί αποδοτικά σαν εργαλείο πώλησης.