Τα Κυκλικά Σεληνοηλιακά Ημερολόγια εκδόθηκαν για 17 χρόνια (1998 – 2014).

Είναι σεληνοηλιακά υπό την έννοια της συνύπαρξης σεληνιακών και ηλιακών ημερολογιακών στοιχείων αλλά δεν ακολούθησαν το ημερολογιακό σύστημα που ορίζεται υπό αυτόν το όρο(1). Το έτος των ημερολογίων είναι αυτό που ορίζεται από το Γρηγοριανό ημερολόγιο. Αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και τελειώνει την 31η Δεκεμβρίου. Οι μήνες επίσης ακολουθούν τους συμβατικούς μήνες του γρηγοριανού ημερολογίου(2).

Ο σχεδιασμός τους είναι πρωτότυπος. Κάποια από αυτά συνοδεύτηκαν αρχικά από μικρά κείμενα και αργότερα από ολιγοσέλιδα φυλλάδια με διάφορες πληροφορίες που αφορούν σε θέματα σχετικά με τον χρόνο και το ημερολόγιο αλλά και κάποια γενικότερου ενδιαφέροντος.

Οι εκδόσεις ήταν στα ελληνικά(3)

  1. Ο όρος Σεληνοηλιακό αναφέρεται σε ημερολόγια που λαμβάνουν υπόψη το τροπικό ηλιακό έτος μέσης διάρκειας 365,25 ημερών, παράλληλα με τις φάσεις της Σελήνης, τον σεληνιακό συνοδικό μήνα μέσης διάρκειας 29,5 ημερών. (Σε αντίθεση με το γρηγοριανό ή άλλα αμιγώς ηλιακά ημερολόγια όπου ο όρος μήνας δεν έχει καμία σχέση με τον κύκλο της Σελήνης). Στα σεληνοηλιακά ημερολόγια τα έτη, προκειμένου να αποτελούνται από ακέραιο αριθμό σεληνιακών μηνών, δεν έχουν σταθερό αριθμό ημερών. Τα κανονικά έτη αποτελούνται από 12 σεληνιακούς μήνες (354 ημερών) αλλά κάθε 2 ή 3 έτη παρεμβάλλεται ένας εμβόλιμος μήνας και έτσι προκύπτουν έτη διάρκειας 13 σεληνιακών μηνών (384 ημερών). Με τη μέθοδο αυτή οι εποχές και οι σεληνιακοί μήνες συγχρονίζονται σε έναν κύκλο 19 ηλιακών (τροπικών) ετών ή 235 σεληνιακών μηνών. Ο κύκλος αυτός (γνωστός και ως κύκλος του Μέτωνα) είναι ουσιαστικά ο πλήρης κύκλος που μετρά ένα σεληνοηλιακό ημερολόγιο.
  2. Το Κυκλικό Σεληνοηλιακό ημερολόγιο του 2014 αναφερόταν στους αληθείς –συνοδικούς- μήνες της Σελήνης.
  3. Το Κυκλικό Σεληνοηλιακό ημερολόγιο του 2014 εκδόθηκε στην αγγλική γλώσσα.