Τα πολυσέλιδα έντυπα –όπως οι κατάλογοι και τα βιβλία κάθε είδους- είναι πολυσύνθετα και απαιτητικά έργα. Σε αντίθεση με τα περισσότερα άλλα έντυπα, πολλά από αυτά φτιάχνονται για να ανοιχτούν πολλές φορές ή να κοσμήσουν μια βιβλιοθήκη για χρόνια! Η αξία τους τότε, είναι συνάρτηση της ζητούμενης αντοχής τους και γενικότερα της σχέση τους με τον χρόνο…

Η επιλογή των υλικών και των μέσων παραγωγής σύμφωνα με τη ζητούμενη διάρκεια ζωής και αντοχή στη χρήση, τον αριθμό αντιτύπων και βέβαια τους διαθέσιμους οικονομικούς πόρους, είναι πρωτογενείς παράγοντες για τον σχεδιασμό τους. Το είδος του χαρτιού, η βιβλιοδεσία, οι πιθανές επεξεργασίες εντάσσονται δυναμικά τόσο στους λειτουργικούς όσο και στους αισθητικούς παράγοντες του τελικού αποτελέσματος.

Σε κάθε περίπτωση βέβαια -και ανεξάρτητα από τα παραπάνω-  στόχος του σχεδιασμού είναι η ανάδειξη κάποιου συγκεκριμένου περιεχομένου. Είτε αφορά σε κατάλογο με καταναλωτικά προϊόντα είτε σε κατάλογο με έργα τέχνης, στο μενού καταστήματος εστίασης ή σε βιβλίο με λογοτεχνικό, επιστημονικό ή άλλο έργο, χρειάζεται μελέτη του υλικού, αισθητική προσέγγιση που να αποδίδει το ύφος που ταιριάζει στο περιεχόμενο και επιμέλεια της παραγωγής, ώστε ο αναγνώστης να εισπράξει το μέγιστο, το κόστος να διατηρηθεί στο ελάχιστο και τελικά να δικαιωθούν οι προσδοκίες από τη Δημιουργία του εντύπου Σας, πέρα απ’ τον χρόνο!