Κάθε χάρτης αποτελεί ένα γραφικό σύστημα επικοινωνίας που κάνει χρήση ποικίλων στοιχείων προκειμένου να εκπληρώσει το σκοπό που δημιουργήθηκε.

Ο σχεδιασμός του χάρτη δεν είναι μια τυποποιημένη διαδικασία. Η επιλογή της κλίμακας, η σύνθεση γραφικών και λεκτικών στοιχείων, χρωμάτων και συμβόλων πρέπει κατά πρώτο λόγο να αποδίδουν ένα εύληπτο –κατά το δυνατόν- αποτέλεσμα και να τον κάνουν πραγματικά χρήσιμο στον αποδέκτη του.

Παράλληλα όμως μπορεί στον σχεδιασμό να ενσωματωθούν πληροφορίες που αφορούν στα προϊόντα ή τις υπηρεσίες σας και να δοθεί το ύφος που ταιριάζει σε αυτά ώστε η τελική σύνθεση να γίνει κομμάτι της εταιρικής σας ταυτότητας. Αν φυσικά κάτι τέτοιο είναι ζητούμενο…