Γραμμικός Χάρτης Αττικής

Χάρτης του νομού Αττικής, σχεδιασμένος για τις ανάγκες κοστολόγησης μεταφορικών εξόδων.
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ: