Μια πρόσκληση μπορεί να είναι απλά ενημερωτική για το πότε και που πρόκειται να γίνει ένα γεγονός, αλλά μπορεί να είναι και πολύ περισσότερα. Μπορεί να θέλει να είναι επεξηγηματική για το ίδιο το γεγονός, μπορεί να θέλει να προσελκύσει κόσμο, μπορεί να θέλει να προϊδεάσει για την ατμόσφαιρα που θα υπάρχει στο γεγονός, και σίγουρα, είτε το επιδιώκει είτε όχι, θα δώσει μια εικόνα …του αποστολέα!

Μην αφήνετε την δημιουργία της πρόσκλησης για την τελευταία στιγμή. Ο χρόνος αποστολής της πρόσκλησης είναι ένα από τα κύρια στοιχεία για την επιτυχία μιας εκδήλωσης, ειδικά όταν απευθύνεται σε κοινό που δεν είναι «οι δικοί σας άνθρωποι». Είναι από τα πιο ευαίσθητα πράγματα στη σχέση τους με το χρόνο. Χρειάζεται όχι μόνο καλό σχεδιασμό αλλά και έγκαιρη χρήση. Δεν πρέπει να αποσταλούν πολύ νωρίς αλλά σίγουρα όχι και πολύ αργά!