Το λογότυπο (logo) δίνει την πρώτη εντύπωση για την ταυτότητα μιας εταιρείας ή ενός προϊόντος. Μπορεί να είναι ένα περιγραφικό-επεξηγηματικό ιδεόγραμμα, ένα αφαιρετικό σχέδιο με συγκεκριμένο ύφος ή απλά ένα όνομα ιδιαίτερα γραμμένο. Άλλωστε, ετυμολογικά ο  λογότυπος (που είναι και ο ορθός όρος) αναφέρεται στον τύπο γραφής μιας έννοιας.

Στην πράξη μπορεί να είναι συνδυασμός σχήματος ή ιδεογράμματος (σήμα) με τον λεκτικό τύπο. Σε όλες τις περιπτώσεις όμως οφείλει να είναι λειτουργικό. Πρέπει να είναι ευκολομνημόνευτο, να μπορεί να σταθεί μόνο του σε έντυπα και ψηφιακά μέσα, να μπορεί να μεγεθυνθεί ή να σμικρυνθεί χωρίς να χάνει την αναγνωσιμότητά του, να μπορεί πιθανά να χαραχθεί, να διατηρεί τον χαρακτήρα του χωρίς χρώμα…  Να μπορεί δηλαδή να χρησιμοποιηθεί σε όλες τις εφαρμογές για τις οποίες προορίζεται.

Για τους παραπάνω λόγους, ένα λογότυπο θα πρέπει κατά κανόνα να είναι απλό και χωρίς στοιχεία εντυπωσιασμού, χωρίς πολύ λεπτές γραμμές, χωρίς πολλά χρώματα. Ένα πετυχημένο λογότυπο είναι αποτέλεσμα συνδυασμού:

  • μελέτης του επικοινωνιακού στόχου, που φέρνει την έμπνευση η οποία ακολουθεί ένα σκεπτικό (concept), και
  • εμπειρίας σχεδιασμού.