Λογότυπος - σήμα εταιρίας Πετροκοπτικών Συστημάτων

Σχεδιασμός λογοτύπου εταιρίας Πετροκοπτικών Συστημάτων.