Λογότυπος - σήμα τεχνικής εταιρίας.

Σχεδιασμός σήματος - λογοτύπου τεχνικής εταιρίας.