Λογότυπος - σήμα χρηματιστηριακής εταιρίας

Σχεδιασμός λογοτύπου Χρηματιστηριακής Εταιρίας.