Λογότυπος Art Gallery

Σχεδιασμός λογοτύπου Art Gallery.