Λογότυπος - σήμα αλυσίδας καταστημάτων oπτικών

Σχεδιασμός λογοτύπου αλυσίδας καταστημάτων Οπτικών.
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ: