Λογότυπος εταιρίας έκδοσης ημερολογίων

Σχεδιασμός λογοτύπου εκδοτικής εταιρίας ημερολογίων.