Σήμα «Ινστιτούτου Διαστημικών Εφαρμογών και Τηλεπισκόπησης»

Σχεδιασμός σήματος «Ινστιτούτου Διαστημικών Εφαρμογών και Τηλεπισκόπησης»