Λογότυπος Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού

Σχεδιασμός λογοτύπου Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας.