Λογότυπος Yoga Studio

Σχεδιασμός λογοτύπου Studio Yoga.