Λογότυπος και σήμα τεχνικής εταιρίας

Σχεδιασμός λογοτύπου και σήματος τεχνικής εταιρίας.