Λογότυπος εταιρίας Υπολογιστικών Συστημάτων

Σχεδιασμός λογοτύπου εταιρίας Υπολογιστικών Συστημάτων.