Λογότυπος εταιρίας παροχής υπηρεσιών προγραμματισμού

Σχεδιασμός λογοτύπου - σήματος εταιρίας παροχής υπηρεσιών προγραμματισμού.