Λογότυπος εταιρίας βιομηχανικών προϊόντων

Επανασχεδιασμός - ανανέωση λογοτύπου εμπορικής εταιρίας. Οπτικοποίηση αλλαγής προσανατολισμού της επιχείρησης.