Λογότυπος - σήμα καταστήματος Ορθοπεδικών Βοηθημάτων

Σχεδιασμός λογοτύπου και σήματος καταστήματος Ορθοπεδικών Βοηθημάτων.
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ: