Λογότυπος εταιρείας εμπορίας Φαρμακευτικών Βοτάνων

Σχεδιασμός λογοτύπου εταιρίας εμπορίας Φαρμακευτικών Βοτάνων.