Μια καλή αφίσα πρέπει να είναι:

  • Ευανάγνωστη, ώστε να περνάει το μήνυμα με μια ματιά. Να έχει κατάλληλη διάσταση ανάλογα με το σε ποιους χώρους θα αναρτηθεί και περιεχόμενο αρκετά μεγάλο ώστε να μπορεί να διαβαστεί εύκολα και από απόσταση.
  • Σύντομη και περιεκτική, καθότι έχει μόνο λίγα δευτερόλεπτα στη διάθεσή της για να τραβήξει το ενδιαφέρον και να μεταφέρει το μήνυμά της. Είναι συνήθως αρκετά, ο τίτλος, ο τόπος και ο χρόνος διεξαγωγής και τα στοιχεία επικοινωνίας
  • Σωστά οργανωμένη ώστε να είναι εύληπτη η πληροφορία

Μια καλή αφίσα μπορεί να είναι:

  • Πολύ καλό μέσο προβολής!