Αφίσα για έκθεση ζωγραφικής

Αφίσα για έκθεση ζωγραφικής