Εκτύπωση Offset - SALIGRAM

Η εκτύπωση με την μέθοδο offset (όφσετ) κατέχει τη μερίδα του λέοντος στις εκτυπώσεις παγκοσμίως. Πάνω από το 40% όλων των τυπωμένων προϊόντων τυπώνονται με την offset.

Το κύριο χαρακτηριστικό της εκτύπωσης offset είναι ότι τα εκτυπώσιμα και μη εκτυπώσιμα στοιχεία της εικόνας μας βρίσκονται στo ίδιο επίπεδο (ύψος) μιας επιφάνειας. Δεν είναι δηλαδή εσώγλυφα ή ανάγλυφα. Χάρη στο γεγονός του ότι το λάδι (μελάνι) δεν αναμιγνύεται με το νερό - αλλά και στην ειδική επεξεργασία της επιφάνειας που απεικονίζει την εκτυπώσιμη εικόνα (τσίγκος) -, επιτυγχάνεται η μεταφορά του μελανιού από κύλινδρο σε κύλινδρο και τελικά στο προς εκτύπωση υλικό. Το βασικό αυτό χαρακτηριστικό της offset εκτύπωσης προέρχεται από την λιθογραφία, γι΄ αυτό και συχνά αναφέρεται και ως Λιθογραφική Εκτύπωση.

Παρακάτω κάποια δείγματα εργασιών τυπωμένων με την μέθοδο offset.

Δείτε όλα τα σχετικά δείγματα εργασιών τυπωμένων με την μέθοδο offset