Αφίσα, αναπαραφωγή έργου τέχνης σε φυσικό μέγεθος του καλλιτέχνη Γιάννη Χρηστάκου

Αφίσα, αναπαραγωγή σε φυσικό μέγεθος έργου του καλλιτέχνη Γιάννη Χρηστάκου για την "Πάτρα, πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης 2006"