Αφίσα - ημερολόγιο, έκδοση της Σάλιγκραμ για το 2002

Αφίσα - ημερολόγιο, έκδοση της Σάλιγκραμ για το 2002