Αφίσα για εταιρεία κλιματιστικών ειδικών εφαρμογών

Αφίσα για εταιρεία κλιματιστικών ειδικών εφαρμογών.