Δειγματολόγιο ειδικών χαρτιών.

Δειγματολόγιο ειδικών χαρτιών για τη βιομηχανία ετοίμου ενδύματος.