Τρίγλωσσο φόλντερ παρουσίασης εξοπλισμού και υλικών παραγωγής ετικετών.

Τρίγλωσσο φόλντερ παρουσίασης μηχανών και υλικών ετικετοποιίας.