Μονόφυλλο διαφημιστικό φυλλάδιο για Φροντιστήριο Γερμανικής γλώσσας

Μονόφυλλο διαφημιστικό φυλλάδιο για Φροντιστήριο Γερμανικής γλώσσας