Έντυπο για διαφήμιση μηχανολογικού εξοπλισμού για τη βιομηχανία ετοίμου ενδύματος

Tετρασέλιδο διαφημιστικό έντυπο προώθησης εξοπλισμού για την βιομηχανία παραγωγής έτοιμου ενδύματος