Μπροσούρα - τιμοκατάλογος διαφημιστικού χώρου για γήπεδα

Τρίπτυχο έντυπο - τιμοκατάλογος διαφημιστικού χώρου σε γήπεδα.