Τρίπτυχο διαφημιστικό έντυπο φαρμάκου.

Τρίπτυχο, διαφημιστικό - ενημερωτικό έντυπο παρουσίασης νέου φαρμάκου.