Τετράπτυχο (δίπλωμα παράθυρο), διαφημιστικό έντυπο τεχνικής εταιρία.

Τετράπτυχο (δίπλωμα παράθυρο), διαφημιστικό έντυπο για τεχνική εταιρία.