Τρίπτυχο διαφημιστικό έντυπο οδοντιατρικών αναισθητικών.

Τρίπτυχο, διαφημιστικό - ενημερωτικό έντυπο παρουσίασης οδοντιατρικών αναισθητικών..