Τρίπτυχο, διαφημιστικό έντυπο φαρμακευτικής εταιρίας

Τρίπτυχο, διαφημιστικό - ενημερωτικό έντυπο παρουσίασης φαρμακευτικού σκευάσματος