Τρίπτυχο έντυπο φαρμακευτικού στοματικού διαλύματος.

Τρίπτυχο, διαφημιστικό - ενημερωτικό έντυπο παρουσίασης φαρμακευτικού στοματικού διαλύματος.