Μπροσούρα μηχανολογικού εξοπλισμού για την βιομηχανία επίπλου..

Διαφημιστικό - ενημερωτικό έντυπο προώθησης μηχανολογικού εξοπλισμού για την βιομηχανία επίπλου..