Επιγραφή καταστήματος οπτικών ειδών

Φωτεινή επιγραφή καταστήματος οπτικών ειδών