Γιγαντοαφίσα - επένδυση πρόσοψης φροντιστηρίου γερμανικών

Γιγαντοαφίσα-επιγραφή για φροντιστήριο Γερμανικών