Επιστολόχαρτο, φάκελος, ευχετήρια κάρτα, παραρτήματος του Υπουργείου Πολιτισμού

Σχεδιασμός εντύπων εταιρικής ταυτότητας παραρτήματος του Υπουργείου Πολιτισμού.