Κουτί για συσκευασία αφίσας - ημερολογίου.

Κουτί για συσκευασία αφίσας - ημερολογίου.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ: